Helle Brønnum Carlsen

CM8A2736
Helle Brønnum Carlsen er læreruddannet og har siden 1984 været ansat som lærer på N. Zahles Seminarieskole, hvor hun fortsat underviser på deltid. Helle er desuden Magister i Litteraturvidenskab fra KUA,  uddannet i Ernæring og Biokemi fra Danmarks Lærerhøjskole og Ph.d fra  Institut for Pædagogisk filosofi på DPU, 2004. Helle har siden 2002 været ansat som seminarielektor på Læreruddannelsen Zahles UCC. Helle er medforfatter på kompetencemålene for både læreruddannelsen LU13 og for det nye fag Madkundskab til folkeskolen.

Helle er forfatter til 15 kogebøger og en filosofisk-didaktisk bog om Mad og Æstetik, udgivet på Hans Reitzel 2011. Desuden er hun madanmelder, tidligere for Politiken,  nu for Smag og Behag. Helle Brønnum Carlsen er medlem af bestyrelsen for Københavns Madhus, hvor arbejdet med børn og mad og skolemaden er et særligt interesseområde.