Annelise Terndrup Pedersen

CM8A2775

Annelise er civilingeniør (kemi) fra Danmarks Tekniske Højskole (nu DTU) og ph.d. fra Danmarks Lærerhøjskole (nu DPU) på en afhandling om fødevaretilberedningens fysisk – kemiske grundlag og pædagogiske overvejelser over undervisning i dette emne. Hun har siden 1977 undervist lærerstuderende og lærere i hjemkundskab på N. Zahles Seminarium. Hun har desuden undervist på diplomuddannelsen, og hun har deltaget i ministerielt bekendtgørelsesarbejde vedr. diplomuddannelsen og hjemkundskab i læreruddannelsen og folkeskolen i flere omgange. Hun har været formand for lektorbedømmelsesudvalget i hjemkundskab og medlem af det centrale lektorbedømmerkorps for læreruddannelsen.

Annelise gik officielt på pension i 2010, men hun er stadig fagligt aktiv bl.a. som timelærer i hjemkundskab/madkundskab ved læreruddannelsen Zahle, UCC. Lige nu arbejder hun på en bog, som handler om madlavning, dens metoder og fødevarernes madfunktionelle egenskaber, om opskrifter og om deklarationer på industrifremstillet mad.